Projekty a inovace

Zavedení inovativního materiálu do výroby ve společnosti REMIVA, s.r.o.

Společnost REMIVA, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027032 „Zavedení inovativního materiálu do výroby ve společnosti REMIVA, s.r.o.“.

Předmětem projektu je posílení inovační výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh.

 Projekt_EU_2022.pdf

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

Instalace fotovoltaického systému společností REMIVA, s.r.o.

Společnost REMIVA, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013333 „Instalace fotovoltaického systému společností REMIVA, s.r.o. Projekt je zaměřen na realizaci opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů na výrobní a skladovací halu společnosti. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Zavedení výroby inovativního výrobku ve společnosti REMIVA, s.r.o. (Remilen)

Společnost REMIVA, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008860 „Zavedení výroby inovativního výrobku ve společnosti REMIVA, s.r.o. (Remilen)“. Předmětem projektu je posílení inovační výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh.

 

Zavedení inovativního materiálu do výroby ve společnosti REMIVA, s.r.o.

Společnost REMIVA, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027032 „Zavedení inovativního materiálu do výroby ve společnosti REMIVA, s.r.o.“.

Předmětem projektu je posílení inovační výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Kontakt

REMIVA, s.r.o.
Komenského 834
Chropyně
768 11
Czech republic