Projekty a inovace

Instalace fotovoltaického systému společností REMIVA, s.r.o.

Společnost REMIVA, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013333 „Instalace fotovoltaického systému společností REMIVA, s.r.o. Projekt je zaměřen na realizaci opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů na výrobní a skladovací halu společnosti. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Zavedení výroby inovativního výrobku ve společnosti REMIVA, s.r.o. (Remilen)

Společnost REMIVA, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008860 „Zavedení výroby inovativního výrobku ve společnosti REMIVA, s.r.o. (Remilen)“. Předmětem projektu je posílení inovační výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh.

Vývoj nového materiálu ve společnosti REMIVA, s.r.o. (elektricky vodivý polymer)

Společnost REMIVA, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0008997 „Vývoj nového materiálu ve společnosti REMIVA, s.r.o. (elektricky vodivý polymer). Projekt je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových materiálů prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

Kontakt

REMIVA, s.r.o.
Komenského 834
Chropyně
768 11
Czech republic